Зарахування учнів до 1-го класу

Зарахування до закладу здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, або осіб що їх замінюють, копії свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти; оригіналу або копії медичної довідки встановленого зразка, оригіналу або копії відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Зарахування дитини до першого класу закладу освіти здійснюється до 31 травня відповідно до закріпленої території обслуговування, заяви одного з батьків дитини або особи, що їх замінює, медичної довідки встановленого зразка, копії свідоцтва про народження дитини. Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування до початкової школи.

Накази про зарахування

Наказ МОН України від 16.04.2018 №367 “Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведння учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”

Роз’яснення до порядку зарахування

Наказ про зарахування учнів до 1-го класу 2019

Наказ про зарахування учнів до 10-го класу 2019

Наказ про зарахування учнів до 1-го класу 2020

Наказ про зарахування учнів до 1-го класу 2021

Наказ про зарахування учнів до 1-го класу 2022

Наказ про зарахування учнів до 1-го класу 2023

Наказ про зарахування учнів до 1-го класу Ярославської філії 2023

Наказ про зарахування учнів закладу та Ярославської філії до 1-го класу 2024