Всеукраїнські проекти

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ “ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ”

Інтелект — один з найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає. В Україні також розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації. 
2006-го року команда провідних науковців Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І. В. запропонувала до впровадження власну концепцію виховання й навчання дітей у закладах загальної середньої освіти, яка розроблена на основі власних напрацювань і передових, найбільш ефективних методик.

Сутність проекту полягає не в насичені дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів – сприйняття, пам’яті, мислення, уяви та уваги; розвитку якостей особистості школяра – цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо.

Бобровицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1  упроваджує проект уже десятий рік. Реалізується він у початковій школі (за цим проектом працюють вчителі початкової ланки Слива Н.В., Філіпенкова М.І.,  Борисенко В.Г.) та  в середній ланці: 8-В (класний керівник Якубенко О. Г.), 9-В (класний керівник Безборода І.В.).

Діти, які навчаються за програмою проекту «Інтелект України»,  демонструють високі результати у засвоєнні предметів. Окрім того, що більшість учнів показує високий рівень знань, креативність мислення, вони приємно вражають постійними творчими ідеями, змотивованістю до навчання, своїм умінням працювати з інформацією.

Проект «Інтелект України» реалізується на базі державних програм із різних навчальних дисциплін. До нього розробники пропонують власний навчально-методичний комплекс: підручники-зошити з друкованою основою,  посібники для вчителя,  комп’ютерна підтримка (аудіо-, відеозаписи).

Саме це дозволяє:

  • розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики, успішної участі в олімпіадах з математики;
  • сформувати навички раціонального читання, успішно засвоїти предмети гуманітарного циклу; вільно спілкуватися іноземними мовами;
  • сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, у подальшому засвоїти хімію, біологію, фізику;
  • сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні якості.

Отже, сутність проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а у набутті нею, перш за все, необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів — сприйняття, пам`яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра — цілеспрямованості, працелюбності, організованості, охайності, наполегливості, волі тощо. Слід зазначити, що сьогодні діти з 16 регіонів України навчаються за Проектом «Інтелект України».