Профоорієнтація здобувачів освіти

Процес професійного самовизначення особистості в нових соціально-економічних умовах складний і багатогранний, тому сьогодні, як ніколи гостро, постає проблема підвищення актуальності професійної орієнтації в навчально-виховному процесі.

Успішне вирішення цієї проблеми передбачає профілізація освіти в Україні. Адже профільне навчання це – не лише поглиблення наукових знань, але й набуття молоддю трудових умінь і навичок та навіть професійна самореалізація, що не можливо без глибокого вивчення індивідуальних здібностей і потреб учнів, забезпечення правильного проведення професійної орієнтації, встановлення наступності, ступневості між загальною та професійною освітою.