Правила прийому до закладу

Зарахування, відрахування та переведення учнів здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

Зарахування до закладу здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, або осіб що їх замінюють, копії свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти; оригіналу або копії медичної довідки встановленого зразка, оригіналу або копії відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Зарахування дитини до першого класу закладу освіти здійснюється до 31 травня відповідно до закріпленої території обслуговування, заяви одного з батьків дитини або особи, що їх замінює, медичної довідки встановленого зразка, копії свідоцтва про народження дитини. Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування до початкової школи.

Переведення учнів до наступного класу здійснюється відповідно до Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання, на підставі результатів підсумкового оцінювання та/або їх державної підсумкової атестації (для учнів 4,9 класів) згідно з рішенням педагогічної ради.

Відрахування учнів здійснюється шляхом видачі відповідного наказу керівником закладу.

Документація

Наказ МОН України від 16.04.2018 №367 “Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведння учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”

Наказ про перевід та випуск здобувачів освіти 9-х класів від 10 червня 2020