Правила прийому до закладу

Зарахування, відрахування та переведення учнів здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти.

Зарахування до закладу здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, або осіб що їх замінюють, копії свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти; оригіналу або копії медичної довідки встановленого зразка, оригіналу або копії відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Зарахування дитини до першого класу закладу освіти здійснюється до 31 травня відповідно до закріпленої території обслуговування, заяви одного з батьків дитини або особи, що їх замінює, медичної довідки встановленого зразка, копії свідоцтва про народження дитини. Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування до початкової школи.

Переведення учнів до наступного класу здійснюється відповідно до Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти на наступний рік навчання, на підставі результатів підсумкового оцінювання та/або їх державної підсумкової атестації (для учнів 4,9 класів) згідно з рішенням педагогічної ради.

Відрахування учнів здійснюється шляхом видачі відповідного наказу керівником закладу.

Документація

Наказ про зарахування учнів до 1-го класу 2019

Наказ про зарахування учнів до 10-го класу 2019

Наказ про зарахування учнів до 1-го класу 2020

Наказ про зарахування учнів до 1-го класу 2021

Наказ про зарахування учнів до 1-го класу 2022

Наказ про перевід та випуск здобувачів освіти 9-х класів від 10 червня 2020

Наказ МОН України від 16.04.2018 №367 “Про затвердження порядку зарахування, відрахування та переведння учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти”

Роз’яснення до порядку зарахування