Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

В закладі створюються умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів.

Для навчання дітей з особливими освітніми потребами на підставі звернення батьків або осіб що їх замінюють, заклад утворює інклюзивні та/або спеціальні групи і класи.

Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності, для кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку дитини — документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб (послуг) для розвитку дитини та розробляється групою фахівців із залученням батьків з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання.

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі забезпечують асистенти учителя.