Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Система освітньої діяльності закладу освіти є динамічною, тому тільки постійний моніторинг може забезпечити її вдосконалення. Закон України «Про освіту» (частина 3 статті 41) визначає, що внутрішня система забезпечення якості освіти має такі основні складові:

 • стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти;
 • система та механізми забезпечення академічної доброчесності; 
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти; 
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників; 
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти; 
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти; 
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

Запропоновані законом складові фактично утворюють чотири напрями внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу:

 1. Освітнє середовище.
 2. Система оцінювання освітньої діяльності учнів.
 3. Система педагогічної діяльності.
 4. Система управлінської діяльності.

ПОЛОЖЕННЯ