Інтернет ресурси

Загальна декларація прав людини (проголошена ООН 10 грудня 1948 року) http://olexa.org.ua/ukr/law/law01.htm  


Конвенція ООН про права дитини (прийнята 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року) http://www.unicef.org/ukraine/ukr/activities_11404.html  


Декларація про права інвалідів (проголошена ООН  9 грудня 1975 року)  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_117 


 Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (прийняті резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеї від 20 грудня 1993 року)

 http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ikpp_kpp_Sozhialno-pravovuy_zahust_ditey/100.html


Закон “Про освіту” (прийнятий 23 травня 1991 року N 1060-XII)
 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12


Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (21 березня 1991 року N 875-XII)

 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/875-12


Закон України “Про охорону дитинства” (прийнятий 26 квітня 2001 року N 2402-III )

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14


Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” (прийнятий 6 жовтня 2005 року N 2961-IV)

 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2961-15


Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» (від 01.06.2005 р. № 900/2005)

 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/900/2005


www.education-inclusive.com/uk/index.php – канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні»


 http://www.canada-ukraine.org — Електронний Канадсько-український журнал спеціальної педагогіки, розміщений на сайті Канадсько-української дослідної групи (CURT)


 http://ispukr.org.ua/institut_specialnoyi_pedagogiki_apn_ukrayini.html / — Сайт інституту спеціальної педагогіки АПН України


 http://www.ikpp.npu.edu.ua/index.php/en/ — Сайт інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова


 http://www.naiu.org.ua/– Національна Асамблея інвалідів України, Всеукраїнське громадське соціально-політичне об’єднання