ВСТУП-2023: 10 КРОКІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 2023 РОЦІ

Попри воєнний стан в Україні триває активна підготовка до вступної кампанії у 2023 році. Зокрема, зареєстровано Порядки прийому на навчання для здобуття фахової передвищої та вищої освіти, демонстраційні варіанти тестів уже із семи предметів НМТ доступні на сайті УЦОЯО, а реєстрація для участі у тестуванні розпочнеться 3 квітня. Для допомоги вступникам МОН підготувало головні кроки, які допоможуть стати студентом у 2023 році: 

1. Ключовий інструмент вступної кампанії 2023 року – особистий електронний кабінет вступника. 

2. ЗВО створює консультаційний центр приймальної комісії для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого ЗВО.

Реєстрація особистих електронних кабінетів розпочинається 1 липня 2023 року на вебсайті за адресою https://vstup.edbo.gov.ua/. Особисті електронні кабінети вступників працюють до 30 листопада.

3. Під час реєстрації особистого електронного кабінету вступник зазначає такі дані:

 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ/сертифіката ЗНО/екзаменаційного листка, що був одержаний під час реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ;
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ/екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ).

4. Якщо вступник має пільги, він повинен звернутися до одного із закладів вищої освіти (ЗВО) та надати документи, що підтверджують право на спеціальні умови вступу.

Зауважимо, що у 2023 році збережено усі пільги та пільгові категорії, передбачені законами, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть проходити усі процедури вступної кампанії дистанційно.

Застосування пільг для жителів особливо небезпечних територій (ОНТ) буде визначено у травні з урахуванням розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні.

5. Скласти вступні випробування.

Вступні випробування у 2023 році: 

Для здобуття ступенів вищої освіти молодший бакалавр, бакалавр (магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО), освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра/освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста/ступеня вищої освіти молодшого бакалавра (НРК5): 

 • творчий конкурс – на мистецькі та спортивні спеціальності;
 • національний мультипредметний тест (НМТ) ー на всі інші спеціальності;
 • або співбесіди та/або розгляд мотиваційних листів – під час вступу лише на контракт зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка (53 спеціальності та 11 спеціалізацій).

Творчі конкурси можна складати очно та/або дистанційно (за рішенням закладу освіти; для осіб, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території – за зверненням вступника).

НМТ 2023 року відбудеться у формі комп’ютерного онлайн-тестування з трьох предметів: два предмети з основного блоку (українська мова, математика) та один предмет із додаткового блоку (історія України, або іноземна мова, або біологія, або фізика, або хімія) за вибором вступника. НМТ буде складатися вступником протягом одного дня, загальна тривалість тестування 180 хвилин, результати будуть відомі учаснику відразу після його закінчення.

Замість результатів НМТ 2023 року можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або ЗНО 2021 чи 2020 років.

Для громадян Республіки Польща зараховуються результати матурального іспиту з трьох предметів. 

Для здобуття ступеня вищої освіти магістра на основі ступеня бакалавра (НРК6), ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) (НРК7):

для вступу на спеціальності галузей знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Управління та адміністрування, 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини:

 • єдиний вступний іспит (ЄВІ 2023 року) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ 2023 року);

для вступу на спеціальність 061 Журналістика:

 • ЄВІ 2023 року та ЄФВВ 2023 року;
 • або ЄВІ 2023 року та фаховий іспит для вступників, які здобули вищу освіту ступеня бакалавра зі спеціальності 061 Журналістика в тому ж закладі вищої освіти

для вступу на інші спеціальності:

 • ЄВІ 2023 року та фаховий іспит

для вступу лише на контракт зі спеціальностей, яким надається особлива підтримка:

 • відповідно до Правил прийому можуть використовуватися тільки результати фахового іспиту та/або розгляду мотиваційних листів. 

Реєстрація на НМТ, ЄВІ, ЄФВВ 

НМТ, ЄВІ, ЄФВВ проводиться УЦОЯО у два етапи:

 • основні сесії;
 • додаткові сесії. 

Участь у НМТ може взяти особа, яка має ПЗСО або завершує її здобуття у 2023 році та зареєструвалася як учасник НМТ. 

Реєстрація для участі в НМТ передбачає:

 • створення персонального кабінету на вебсайті УЦОЯО;
 • внесення у персональному кабінеті особистих даних та інформації щодо участі в НМТ;
 • завантаження у персональному кабінеті в електронній формі (сканкопій та/або фотокопій) реєстраційних документів;
 • підтвердження у персональному кабінеті бажання взяти участь у НМТ і надсилання з використанням функціоналу персонального кабінету внесеної інформації та копій документів на обробку;
 • обробку регіональним центром наданої інформації та копій документів;
 • надання учаснику НМТ можливості сформувати Сертифікат НМТ 2023 року в персональному кабінеті.

Участь у ЄВІ, ЄФВВ може взяти особа, яка має вищу освіту ступеня бакалавра або магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), або завершує її здобуття у 2023 році та зареєструвалася – учасник ЄВІ, учасник ЄФВВ 

Реєстрація на ЄВІ та/або ЄФВВ здійснюють приймальні комісії ЗВО

6. Вступники зможуть подати до двадцяти заяв у сукупності за всіма джерелами фінансування та основами вступу, з яких не більше п’яти заяв на бюджет.

7. Для вступу на бюджет або для переведення на такі місця набрати не менше ніж 130 балів.

Конкурсний бал для вступу на бюджет або для переведення на такі місця не може бути менше ніж 130,000 балів. 

Конкурсний бал для вступу на контракт ЗВО визначає самостійно.

Конкурсний бал для вступу на основі ПЗСО та НРК5 за всіма джерелами фінансування не може бути менше ніж:

 • 150 балів для спеціальностей 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона здоров’я;
 • 140 балів (120 балів для вступу на контракт) для спеціальностей галузей знань 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини, спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. 

8. Отримати рекомендацію на навчання.

Статуси заяви в особистому електронному кабінеті вступника може набувати таких значень:

 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням, або
 • «Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб)» – вступник пройшов конкурсний відбір та рекомендований до зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

9. Підтвердити свій вибір в електронному кабінеті.

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (які одержали інформацію з офіційного вебсайту закладу вищої освіти), у відповідні строки мають підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті з накладанням кваліфікованого електронного підпису або особисто в закладі освіти.

10. Укласти договір про навчання із ЗВО.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування та укладення договору про навчання в ЗВО Договір про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб додатково укладається договір між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які перебувають на ній, можуть укласти договір про навчання в ЗВО впродовж трьох місяців після початку навчання.

Приймання на навчання до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти буде проведено за власними Правилами прийому.

Джерело

3 квітня розпочнеться реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Тому 29 квітня заступником закладу Оксаною Костирко було проведено бесіду з здобувачами освіти 11 класу щодо самого тесту, процедури рєстрації, структури та характеристики НМТ з предметів.

Було наголошено на виваженості вибору та відповідального ставлення до процедури реєстрації.

НМТ-2023: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

3 квітня розпочнеться реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті.  Триватиме вона до 3 травня. 

Український центр оцінювання якості освіти забезпечить її в безпаперовій формі. Аби  створити  персональні кабінети, вступникам потрібно буде скористатися спеціальним сервісом, розміщеним на нашому вебсайті. Ця функція  активується одночасно з початком реєстрації. 

Щоб зареєструватися для участі в НМТ, потенційному вступнику потрібно самостійно створити персональний кабінет на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти та виконати в ньому такі дії:

 • унести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;
 • завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
 • підтвердити бажання взяти участь у НМТ;
 • надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;
 • сформувати Сертифікат НМТ 2023 року. 

Копії яких документів знадобляться для реєстрації? Ось перелік:

 1. паспортний документ або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюється реєстрація для участі в НМТ;
 2. документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
 3. документ, що підтверджує внесену інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картка платника податків або паспорт громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

За потреби додати копії:

 • свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
 • медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);
 • документа, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП;
 • документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

Важливо! Кожна копія документа, яку потенційний учасник НМТ буде завантажувати в персональному кабінеті, повинна бути сканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файла у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб; зображення повинно бути чітким та повнорозмірним (без обрізань сторін документа); текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.

Також під час реєстрації вступник матиме змогу вибрати предмет додаткового блоку. А ще населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ – цю інформацію буде використано для розподілу учасників за тимчасовими екзаменаційними центрами.

Зважте на те, що навчальні предмети, які увійшли до основного блоку НМТ, – українська мова та математика, – будуть автоматично зазначені в сервісі реєстрації, тож вступникові потрібно буде вибрати із запропонованого переліку лише один із предметів другого блоку НМТ. Вибрати кілька предметів додаткового блоку не можна, адже НМТ буде цілісним (складатиметься з двох блоків, до яких входитиме три предмети), відтак реєстрація для проходження тестування з меншої або більшої кількості предметів неможлива.

Після надсилання інформації на обробку до 7 травня в персональному кабінеті можна буде вносити зміни до інформації про:

 • назву навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування;
 • населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ;
 • потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій. 

Підтвердженням факту реєстрації для участі в НМТ є Сертифікат. Його вступник матиме змогу сформувати у своєму персональному кабінеті в разі підтвердження регіональним центром реєстрації вступника для участі в НМТ. Ця функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.

Джерело інформації.

Атестація для кожного педагогічного працівника є важливим етапом у професійній діяльності. Це свято педагогічної майстерності, свято креативності, демонстрація найкращих професійних умінь та навичок учителя.

24 березня відбулося нетрадиційне підсумкове засідання атестаційної комісії Бобровицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 у формі педагогічного івенту під назвою “Освітній ревізор”.

Голова та члени атестаційної комісії, учителі, які атестувалися з захопленням та цікавістю переглянули відеоролик “ревізора”. Педагоги пройшли інтерактивні випробування, показавши свій творчий потенціал, педагогічну вправність та професіоналізм.

Беру участь у конкурсі до GMW 2023

ГраНавчанняДобробут #GMWUkraine2023

Комп’ютерна графіка – власна банкнота
Автор Ковбаско Іван, учень 4-А класу

Беру участь у конкурсі до GMW 2023

ГраНавчанняДобробут #GMWUkraine2023

Казка по новому “Троє поросят”
Автор Сірик Таміла, учениця 7-А класу

Тиждень природничих наук

Людина – частина природи, а тому навколишній світ ми пізнаємо через їхню єдність та різноманіття. Під таким девізом згідно з річним планом з метою розвитку у школярів пізнавального інтересу до вивчення біології, хімії, географії, екології, виховання екологічної культури на основі сформованих знань про закономірності природи з 13.03.23 по 17.03.23 проходив тиждень природничих наук.
Протягом п’яти днів здобувачі освіти нашого навчального закладу під керівництвом учителів природничих дисциплін подорожували захоплюючими стежками досліджень, відкриттів і творчості.
Юні художники – природолюби мали змогу взяти участь у конкурсі малюнків, ребусів, кросвордів, цікавих завдань «Світ природи» та виставках дитячих малюнків «Сторінками Червоної книги» та «Наука і жарти». Їм допомагали учителі географії Мазкова Н. В; хімії та біології Карпухно В.С.
Учні 8-х класі віртуально мандрували цариною науки хімії разом з учителем Карпухно В.С.
Цікавим і захоплюючим дійством виявилися досліди з фізики для учнів 6-Б та 7-А класів, проведені під керівництвом учителя фізики Герасименко А.О.
Змагалися діти 7 та 8 класів у розв язуванні інтерактивних вправ «Хто швидше?» (організатор Лимаренко Н. В.). Учні 8-В класу показали відмінні знання в ерудит – грі «Навколо світу» ( Лимаренко Н.В. та Мазкова Н.В.). Захопив учасників учнів 6 та 7 класів майстер – клас «Робота з мікроскопом» (організатор Карпухно В.С.). Жваво та цікаво пройшла фізкультхвилинка «5 хвилин для здоров я» за участі учнів нашого закладу (відповідальна за проведення Карпухно В. С.).
Дивували й радували своїми знаннями учасники брейн – рингу «Знавці фізики» учні 10-А класу разом із своїм учителем фізики Герасименко А.О.
До деяких заходів предметного тижня учні закладу готувалися ще з початку навчального року. Наприклад, участь у щорічному екологічному конкурсі «Друге життя пластикової пляшки» (організатор учитель географії Мазкова Н.В.) потребувало немалих зусиль, вияву фантазії, майстерності, винахідливості. Але охочих показати свої творчі здібності виявилося, як завжди, чимало. Із роботами учасників конкурсу можна було ознайомитися в тематично організованій фотозоні закладу.
Виявили школярі небайдужість і до екологічних проблем рідного краю. Адже ж усім нам, жителям Бобровиці, боляче бачити, як помирає наша красуня – річка. Тому в рамках предметного тижня був організований захист проектів «Жива вода мого краю». Здобувачі освіти нашого закладу провели опитування людей старшого покоління, дізнаючись про розташування джерел, що били в руслі нашої Бистриці. За віднайденою інформацією буде складена карта джерел, які раніше живили річку, роблячи її проточною та повноводною. Маємо надію, що майбутні бобровиччани зацікавляться дослідженням учнів.
Кожен із проведених учителями та учнями заходів був по – своєму цікавий та корисний. Всі вони активізували пізнавальний інтерес дітей до вивчення природничих наук, сприяли прояву ініціативи і самостійності, розкриттю індивідуальних здібностей дітей та їх талантів.

День Щастя

Прагнення до щастя об’єднує всіх людей на землі. Дорослі і малі, успішні і не дуже, чоловіки й жінки – усі ми хочемо бути щасливими! Нещодавно важливість щастя була затверджена на найвищому рівні: в 2012 році Організація Об’єднаних Націй офіційно обрала День щастя і призначила його на 20 березня. Тому тепер ми просто зобов’язані дізнатися про це свято більше і, звичайно, вітати з ним один одного!
Сьогодні у День Щастя здобувачі освіти Бобровицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 долучилися до відзначення цього прекрасного весняного свята, тому не забувайте, що щастя –це одна з базових цінностей. Щасливі люди цікаві та прагнуть дізнатися нове про світ, що довкола. Їх інтерес до життя наповнює енергією та позитивно впливає на мислення, робить кожен день життя більш насиченим та змістовним.

EU Study Days in Ukraine – освітній проєкт Представництва ЄС в Україні, започаткований у 2013 році та налічує вже понад 1800 випускників.

Сьогодні, як ніколи, питання європейської інтеграції є актуальним. Українська молодь має вчитися взаємодіяти і реалізувати спільні ініціативи, які допоможуть вивести Україну на один щабель з європейськими демократичними державами.
Нам дуже приємно, що учениця 9-А класу Тирсіна Дарина успішно пройшла випробування і стала студенткою онлайн-університету.

Бажаємо Дарині цікавого навчання і в подальшому побудувати успішну кар’єру та мати багато можливостей для реалізації свого потенціалу.