Міжнародний День толерантності

У рамках відзначення Міжнародного Дня толерантності та з метою формування  у здобувачів освіти  загальнолюдських моральних цінностей, задля пропаганди принципів терпимості та розвитку толерантних відносин між учасниками освітнього  процесу 16 листопада у нашому закладі  пройшов День  толерантності під девізом «Толерантність – дорога до миру та співпраці».  Класні керівники провели години спілкування «Стежиною добра», «Квітка толерантності», «Умій дружити», «Хто така толерантна людина?», «Толерантність у нашому житті», «Що значить бути толерантним?», «Толерантність – основа взаємодії».

  Психологами закладу  проведені  заняття з елементами тренінгу: “Толерантність у сучасному Світі”, ” Толерантність починається з мене”, ” Толерантність, доброзичливість та повага” та а акцію  ” З долоньки в долоньку”.  Крім того  здобувачі освіти переглянули  відеолекторій   “Ввічливі слова”.
Проведені заходи дали можливість ще раз переконатися, що у світі діють закони добра, терпимості, чесності, щирості, співпереживання та любові, а толерантність врятує світ.